Εγγραφές-Προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις προεγγραφής στο τμήμα ΙΒ ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της φοίτησης και λήγουν στις 30 Μαρτίου. 

Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση για την προεγγραφή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Α΄ Λυκείου. Η αίτηση διατίθεται από τη γραμματεία του τμήματος του International Baccalaureate (κτίριο Νέας Ιωνίας, τηλ: 210-2719982, e-mail: ib@moraitis.edu.gr) ή από την κεντρική γραμματεία του Σχολείου (κεντρικό κτίριο - Ψυχικό, τηλ: 210-6795000, e-mail: admin@moraitis.edu.gr) .

Οι υποψήφιοι/ιες περνούν από προσωπική συνέντευξη τον μήνα Απρίλιο και υποχρεούνται να προσκομίσουν:

  1. Αντίγραφο της βαθμολογίας τους από το α' τετράμηνο της Α' Λυκείου, καθώς και αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου.
  2. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου διπλώματος αγγλικής γλώσσας (First Certificate του Πανεπιστημίου Cambridge, κατ' ελάχιστο).
  3. Αντίγραφο διπλωμάτων άλλης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχουν.
  4. Αντίγραφο αθλητικών, καλλιτεχνικών, μαθητικών ή άλλων διακρίσεων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό.
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  6. Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου.
  7. Μία έκθεση (στα αγγλικά).