Συχνές Ερωτήσεις

 1. Ποιες ηλικίες καλύπτει η προσχολική εκπαίδευση στη Σχολή Μωραΐτη;

Το τμήμα του Παιδικού Σταθμού καλύπτει τις ηλικίες από 3 ως 4. Το τμήμα των προνηπίων δέχεται παιδιά από 4 ως 5 ετών και το Νηπιαγωγείο από 5 ως 6 ετών.

 1. Παρέχεται βοήθεια στα παιδιά που έχουν δυσκολίες στο λόγο;

Στο Νηπιαγωγείο το τμήμα Συμβουλευτικής απασχολεί δύο λογοπεδικούς που ασχολούνται με:

 • την αξιολόγηση όλων των παιδιών του Νηπιαγωγείου με στόχο να εντοπιστεί το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται ο λόγος τους, σύμφωνα πάντοτε με τη χρονική ηλικία του κάθε παιδιού, και να προσδιοριστούν  τυχόν αποκλίσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προτείνεται ο καταλληλότερος τρόπος παρέμβασης ο οποίος απαιτείται βάσει των προσωπικών αναγκών του κάθε παιδιού.
 • τη βοήθεια με ομαδικές και ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας των παιδιών που έχουν θέματα στο λόγο τους. Η βοήθεια εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Σε κάποιες όμως πιο σύνθετες περιπτώσεις αποφασίζεται, σε συνεργασία πάντοτε με τους γονείς, η δυνατότητα για συνέχιση της λογοθεραπείας και εκτός Σχολείου.
 1. Υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας των παιδιών για την ανάγνωση και τη γραφή;  

Στο Νηπιαγωγείο, εφαρμόζεται πρόγραμμα φωνολογικής επίγνωσης το οποίο έχει παγκοσμίως αποδειχθεί, ερευνητικά, ότι βοηθάει στην πρόσκτηση του γραπτού λόγου. Αυτό αποσκοπεί στο να συνειδητοποιήσει το παιδί την υπόσταση των φωνημάτων.

Πλεονέκτημα αποτελεί για το Σχολείο μας η εφαρμογή του προγράμματος φωνολογικής επίγνωσης από λογοπεδικό που ως ειδικός έχει τη δυνατότητα με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να βοηθήσει στοχευμένα το κάθε παιδί στην ετοιμότητά του για την ανάγνωση και τη γραφή.

 1. Το Σχολείο παρέχει τη δυνατότητα σίτισης στα παιδιά του Νηπιαγωγείου;

Το φαγητό είναι ευθύνη της οικογένειας. Το Νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το φαγητό των παιδιών σε ψυγείο και να το ζεσταίνει την ώρα που καθορίζεται από τη δασκάλα της τάξης.

 1. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας;

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι από τις 8:30 έως τις 14:40. Ειδικά για τον Παιδικό Σταθμό η ώρα άφιξης είναι από τις 8:30 έως τις 9:30 και αναχώρησης από τις 13:30 έως τις 14:30.

 1. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω  παραμονής των παιδιών με δραστηριότητες πέραν του καθιερωμένου ωραρίου;

Υπάρχει η δυνατότητα μαθημάτων Zumba, γιόγκα, μίνι τένις και μίνι ποδόσφαιρου στο Σχολείο, καθώς και κολύμβησης στην κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.

 1. Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν ατυχήματα ή έκτακτα περιστατικά ασθενειών;

Το Σχολείο έχει πλήρως στελεχωμένο ιατρείο με γιατρό, παιδίατρο και νοσηλεύτρια.

 1. Γίνονται μαθήματα στα Αγγλικά;

Τα Αγγλικά, με την ευθύνη Αγγλίδας παιδαγωγού, εντάσσονται στο καθημερινό πρόγραμμα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών.

 1. Γίνεται γυμναστική;

Μία φορά την εβδομάδα με γυμναστές εξειδικευμένους για την ηλικία των παιδιών.