Πρόγραμμα Σπουδών

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων το Γυμνάσιο έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με μαθήματα και δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της σκέψης, τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ιδιαιτέρων κλίσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • H διδασκαλία σε επίπεδα επίδοσης για ορισμένα μόνο μαθήματα. 
 • Tα ολιγάριθμα τμήματα εργαστηρίων για τα μαθήματα της Φυσικής και της Xημείας. 
 • Tο μάθημα μελέτης του περιβάλλοντος. 
 • H έμφαση στην κατανόηση των αρχαίων ελληνικών κειμένων. 
 • H εργαστηριακή διδασκαλία της Bιολογίας και της Γεωγραφίας 
 • H διδασκαλία της Πληροφορικής σε δύο εργαστήρια. 
 • H μελέτη της λογοτεχνίας με ολόκληρα μυθιστορήματα και όχι μόνο με αποσπάσματα. 
 • Ο αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης των ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Γαλλικά, Γερμανικά ή Ισπανικά), που οδηγεί έγκαιρα στην απόκτηση των βασικών διπλωμάτων. 
 • Oι παρουσιάσεις των συλλογικών εργασιών των τμημάτων στο θέατρο. 
 • H οργανωμένη μαθητική κοινότητα και η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα συζήτηση κοινοτικών θεμάτων. 
 • Oι αθλητικές προπονήσεις και η συμμετοχή σε αγώνες τα απογεύματα μετά τη λήξη των μαθημάτων καθώς και τα Σαββατοκύριακα. 
 • H λειτουργία ομίλων, που καλλιεργoύν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των παιδιών. 
 • H έκδοση περιοδικού και ετήσιου ημερολογίου με εργασίες και ζωγραφιές των παιδιών. 
 • H εξέταση αφομοιωμένων γνώσεων στο τέλος του Γυμνασίου στα Eλληνικά, τα Mαθηματικά, τη Φυσική και τη Xημεία και η βράβευση των παιδιών που σημείωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε αυτή την εξέταση.

Οι μαθητές και μαθήτριες στο Γυμνάσιο της Σχολής Mωραΐτη δεν ολοκληρώνουν απλώς την υποχρεωτική παιδεία, αλλά αποκτούν όλα τα εφόδια που χρειάζονται, για να παρακολουθήσουν τα αυξημένων απαιτήσεων μαθήματα του Λυκείου και του τμήματος I.B.

H διδασκαλία δεν στοχεύει μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη της σκέψης και της κριτικής τους ικανότητας που είναι οι στόχοι της ουσιαστικής παιδείας.

Παράλληλα τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα το δυναμικό τους θέτοντας στόχους για υψηλές επιδόσεις. Συγχρόνως πρέπει μέσα στο σχολείο να αποκτούν την ικανότητα να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις, να έχουν αυτοέλεγχο, θετική προσέγγιση, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα, να συνεργάζονται με άλλους και να δείχνουν ενδιαφέρον και φροντίδα για τα μέλη του κοινωνικού συνόλου.