Μαθητικός Κανονισμός Γυμνασίου

Το Σχολείο επιδιώκει με όλα τα μέσα να καλλιεργήσει το πνεύμα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού, με σκοπό να διαμορφώσει χαρακτήρες ικανούς να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά.

Πιστεύει στην επίμονη άσκηση του διαλόγου, στην αμοιβαία κατανόηση και καλοπροαίρετη συνεργασία όλων των μελών που συναποτελούν τη σχολική κοινότητα, και ελπίζει πως με το πραγματικό ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλο και την καλλιέργεια αισθήματος προσωπικής ευθύνης για κάθε θέμα προωθεί τους παιδαγωγικούς του στόχους και προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις για όλους.

Ωστόσο, για τις ελάχιστες - ελπίζουμε - περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες δεν αντιλαμβάνονται αυτή την αυτονόητη πραγματικότητα, πρέπει να θυμίσουμε τον κανονισμό που επιβάλλει το Σχολείο για την αρμονική συμβίωση των μαθητών/τριών και την απρόσκοπτη πορεία τους, μαζί με τις επιπτώσεις που συνεπιφέρει η παράβασή του. Να σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχουν και άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που είναι κοινώς αποδεκτοί και που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν κανονισμό.

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον αναλυτικό Μαθητικό Κανονισμό του Γυμνασίου όπως επίσης και τον Κανονισμό Απουσιών.