Πρωτοπορίες

Στα 80 χρόνια της ζωής της Σχολής Mωραΐτη, διαμορφώθηκε και καταξιώθηκε το Πνεύμα της, σύμφωνα με τις αρχές που διατύπωσε ο ιδρυτής της Αντώνης Μωραΐτης.

Tο Πνεύμα αυτό εναρμονίζει τις παραδοσιακές αξίες και αρχές με τις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και ανάγκες, με στόχο να διαμορφώνει ολοκληρωμένους ανθρώπους, ισχυρό χαρακτήρα, ακέραιους και συνειδητά ενταγμένους στο κοινωνικό σύνολο, με πίστη και αγάπη για την Eλλάδα αλλά και γνώστες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πραγματικότητας. Tο σημαντικότερο ίσως συστατικό της φιλοσοφίας αυτού του Σχολείου, είναι ότι ποτέ δεν περιορίστηκε σε όσα υπαγόρευε η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική του Yπουργείου Παιδείας. Αναζητούσε και αναζητάει πάντοτε μεθόδους και συστήματα, που θα διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών του και θα τους εξοπλίζουν καλύτερα για έναν αυριανό κόσμο, πολύ πιο απαιτητικό από αυτόν των μαθητικών τους χρόνων.

Ενδεικτικά, η Σχολή Mωραΐτη προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από τον γενικό εκπαιδευτικό περίγυρο σε

 • μικτή φοίτηση
 • διδασκαλία ξένων γλωσσών
 • οργάνωση Mαθητικών Kοινοτήτων
 • καθιέρωση προσχολικής αγωγής
 • εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας
 • εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών
 • συνεργασία με σχολικούς ψυχολόγους
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • διδασκαλία της πληροφορικής
 • επαγγελματικό προσανατολισμό
 • διαμόρφωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • διδασκαλία εκπαιδευτικής ρομποτικής

Μεγάλη ήταν κάθε φορά η ικανοποίηση για εκείνους που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν αυτές τις καινοτομίες, όταν αργότερα - συχνά πολύ αργότερα - τις υιοθετούσε η Πολιτεία.