Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Σχολείο υλοποιεί τους υψηλούς στόχους του με τη συμβολή διακεκριμένων εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Το εκπαιδευτικό δυναμικό του επιλέγεται με αυστηρές διαδικασίες και διακρίνεται:

  • για τα υψηλά ακαδημαϊκά του προσόντα και τους τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους (μεταπτυχιακά διπλώματα, διδακτορικές διατριβές κτλ)
  • για την αγάπη και την αφοσίωσή του στα παιδιά και στο εκπαιδευτικό έργο
  • για την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων
  • για τη συνεχή επιμόρφωση

 

06.10.2014
Οι συμμετοχές των εκπαιδευτικών:
06.10.2014
Οι συμμετοχές των εκπαιδευτικών:
06.10.2014
Οι διακρίσεις των εκπαιδευτικών:
06.10.2014
Η συγγραφική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών:
19.11.2014
Οι συμμετοχές των εκπαιδευτικών: