Πρόγραμμα Σπουδών

17.08.2014
Τα μαθήματα και η διδακτέα ύλη καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.
17.08.2014
Κυκλοφόρησαν οι Γενικές Οδηγίες για τους γονείς του Δημοτικού για το σχολικό...
02.04.2015
Πού θα πάμε φέτος; Θα ενδιαφέρει τα παιδιά; Θα διασκεδάσουν; Ποιους μαθησιακούς...