Ενισχυτικά Μαθήματα - Πανεπιστήμια Εξωτερικού

Εξετάσεις για Πανεπιστήμια Εξωτερικού


Το τμήμα International Baccalaureate του Σχολείου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις που αποτελούν προϋπόθεση, για να γίνει δεκτός ένας σπουδαστής σε συγκεκριμένες ειδικότητες και συγκεκριμένα Πανεπιστήμια. Πιο αναλυτικά:

Για σπουδές στην Αγγλία:

Ιατρική/Οδοντιατρική και αντίστοιχες επιστήμες: εξετάσεις UKCAT και BMAT 
Νομικά: εξετάσεις LNAT 

Για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ: 
Εξετάσεις TSA για ορισμένες ειδικότητες 

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, διδάσκουν έμπειροι καθηγητές του IB και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, μετά το πρωινό πρόγραμμα, στο κεντρικό κτήριο του Σχολείου (Ψυχικό). 


IB Skills

Αγγλικά

Τα μαθήματα Αγγλικών IΒ Skills βοηθάνε τα παιδιά να εξοικειωθούν καλύτερα με την αγγλική γλώσσα και ορολογία που θα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, στο Theory of Knowledge, στο Extended Essay καθώς και στις γραπτές εργασίες των άλλων μαθημάτων του IB. 

Το πρόγραμμα IB Skills ασχολείται τόσο με την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την παραγωγή γραπτών εργασιών σε επίπεδο κατάλληλο για τα μαθήματα του IB, όσο και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης εννοιολογικής και κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία στο ΙΒ. Για τους σκοπούς αυτούς θα χρησιμοποιηθούν κείμενα και θέματα που προέρχονται από τα βιβλία του προγράμματος Αγγλικών του IB αλλά από άλλες πηγές που επέλεξαν οι καθηγητές του IB.

Μαθηματικά     

Σκοπός της σειράς αυτών των μαθημάτων είναι να κάνει μια μεθοδική επανάληψη στις βάσεις που απαιτούνται για τα Μαθηματικά τόσο στο Βασικό όσο και στο Υψηλό επίπεδο. Βασίζεται κυρίως στην ενότητα «Βασικές Γνώσεις" του αναλυτικού προγράμματος των Μαθηματικών, αλλά έχει επίσης σχεδιαστεί για να εξοικειωθούν οι μαθητές με κάποιες από τις εφαρμογές των Μαθηματικών σε άλλες επιστήμες, όπως στη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία και τα Οικονομικά.

Κοινωνικές επιστήμες 

Οι θεματικές ενότητες είναι: Ιστορία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Φιλοσοφία και Ψυχολογία. Θα εστιάσουμε στον τρόπο διδασκαλίας στο ΙΒ δίνοντας έμφαση στην σύνδεση του κάθε μαθήματος με την παγκόσμια επικαιρότητα. Θα δούμε επίσης πώς δομείται ένα επιχείρημα και πώς γίνεται μια προφορική παρουσίαση, πράγμα απαραίτητο τόσο στο μάθημα της Θεωρία της Γνώσης (ΤΟΚ), όσο και στην Εσωτερική Βαθμολογία του Διπλώματος του ΙΒ. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ποια θεματική ενότητα θα παρακολουθήσουν. Αυτό θα τους δώσει μια ρεαλιστική εικόνα των μαθημάτων και του επιπέδου που θα κληθούν να επιλέξουν στο ΙΒ.

Θετικές επιστήμες   

Όλοι οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον μία θετική επιστήμη. Θα γίνει εισαγωγή στην πειραματική μέθοδο στη Φυσική, την Χημεία και την Βιολογία. Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με την συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν άνεση τόσο στη χρήση των εργαλείων και των εργαστηριακών οργάνων, όσο και στους κανόνες ασφαλείας, πριν ξεκινήσουν το ΙΒ. Σαν επιπλέον μάθημα προσφέρεται η Επιστήμη Υπολογιστών, όπου θα διδαχθεί η γλώσσα JAVA.

Visual Arts     

Το  προαιρετικό απογευματινό μάθημα του Visual Arts, εστιάζει στα βασικά σημεία των κριτηρίων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αποτελεσματική παρακολούθηση του μαθήματος αυτού στο ΙΒ. Βασικές τεχνικές σχεδίου και αποτύπωσης παρουσιάζονται μέσα από μια σειρά από σύντομες ασκήσεις, σε δύο και σε τρεις διαστάσεις. Η αποτελεσματική χρήση των sketchbooks και το πως η ιστορία της τέχνης εντάσσεται στο μάθημα βοηθώντας στην παραγωγή ιδεών, που είναι απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει στο Visual Arts είτε σε Higher είτε σε Standard Level, γίνεται μέσω πρακτικών ασκήσεων.​