Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές Πληροφορίες

Το International Baccalaureate (Διεθνές Απολυτήριο, ΙΒ) είναι τίτλος ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απονέμεται στο τέλος ενός διετούς κύκλου σπουδών, που αντιστοιχεί στη Β' και Γ' Λυκείου. Επιτρέπει στους μαθητές να συμπληρώσουν τη γενική τους μόρφωση και παράλληλα να προετοιμαστούν κατάλληλα σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις επιλογές τους για πανεπιστημιακές σπουδές. 

Το πρόγραμμα συντονίζεται και ελέγχεται από έναν διεθνή, μη κερδοσκοπικό, Οργανισμό (International Baccalaureate Organisation), που εδρεύει στη Γενεύη και έχει περιφερειακά γραφεία στο Λονδίνο, το Όσλο, τη Νέα Υόρκη, το Μπουένος Άιρες, τη Σιγκαπούρη και τη Μόσχα. Για τη συμμετοχή ενός σχολείου στο πρόγραμμα απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού, η οποία παρέχεται ύστερα από έλεγχο της δυνατότητας του σχολείου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του International Baccalaureate.

Σήμερα (2016), είναι αναγνωρισμένα πάνω από 4.200 σχολεία, σε 147 χώρες σε όλο τον κόσμο. Περίπου 50% των σχολείων αυτών είναι δημόσια. 

Η Σχολή Μωραΐτη είναι αναγνωρισμένο μέλος του ΙΒ από το 1984 και από το 1991 προσφέρει το πλήρες πρόγραμμα Diploma ως εναλλακτική λύση για τους μαθητές και τις μαθήτριες που τελειώνουν την Α' Λυκείου. Στο τμήμα ΙΒ της Σχολής Μωραΐτη γίνονται δεκτοί και μαθητές/τριες από άλλα σχολεία. 

Το Διεθνές Aπολυτήριο, σύμφωνα με το νόμο 2327/95, αναγνωρίζεται ως αντίστοιχο και ισότιμο με το ελληνικό. Στη Σχολή Μωραΐτη το τμήμα ΙΒ λειτουργεί με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια του Υπουργείου Παιδείας. 


Πρόγραμμα Σπουδών ΙΒ Curiculum

Για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΒ οι μαθητές πρέπει: 
(Α) Να παρακολουθήσουν, στη διάρκεια των δύο ετών φοίτησης, έξι μαθήματα επιλεγμένα από τις ακόλουθες έξι θεματικές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΓΛΩΣΣΑ Α)
Group 1: studies in language and literature

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΛΩΣΣΑ Β ή ab initio) 
Group 2: language acquisition 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Group 3: individuals and societies 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Group 4: experimental sciences 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Group 5: Mathematics

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Group 6: the arts, additional subjects

Τα μαθήματα προσφέρονται σε δύο επίπεδα: το Υψηλό (Higher level/HL) και το Βασικό (Standard level/SL). Τα μαθήματα του Υψηλού επιπέδου καλύπτουν 240 διδακτικές ώρες και του Βασικού 150 ώρες, οι οποίες κατανέμονται στη διάρκεια των δύο ετών. Οι μαθητές πρέπει να παρακολουθήσουν τρία, και πάντως όχι περισσότερα από τέσσερα, μαθήματα σε Υψηλό επίπεδο και τα υπόλοιπα σε Βασικό επίπεδο. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: 
(Β) Να συντάξουν ένα ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΙΟ (Extended Essay) σε ένα επιστημονικό θέμα, έκτασης περίπου 4.000 λέξεων. 
(Γ) Να παρακολουθήσουν το μάθημα της ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Theory of Knowledge, TOK), που εξασφαλίζει την απαραίτητη υποδομή για την προσέγγιση των πηγών της Γνώσης, της Λογικής και της Επιστημολογίας. 
(Δ) Να συμμετάσχουν σε οργανωμένες και προγραμματισμένες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς του CAS (Creativity-Action-Service), καλύπτοντας, στη διάρκεια των δύο ετών της φοίτησής τους, 150 ώρες συμμετοχής. 


Θεματική Ενότητα 1

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ Α: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙA (LANGUAGE A: LITERATURE) 

Στο πρόγραμμα του ΙΒ θεωρείται απαραίτητη η μελέτη της λογοτεχνίας (Language A: Literature) στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου, η παρατήρηση της κατασκευής του και η νοηματοδότησή της. Στόχος επίσης είναι η καλλιέργεια της συγκριτικής, κριτικής και ερμηνευτικής ευαισθησίας των μαθητών, τόσο απέναντι στα ίδια τα κείμενα όσο και απέναντι στα πολιτισμικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία έχουν δημιουργηθεί. Τρίτος, εξίσου σημαντικός, στόχος είναι η καλλιέργεια της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας των μαθητών. Το μάθημα προσφέρεται σε Υψηλό και σε Βασικό επίπεδο, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

ΓΛΩΣΣΑ Α: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (LANGUAGE A: LANGUAGE AND LITERATURE) 

Στο ίδιο γκρουπ ανήκει και η εναλλακτική επιλογή Language A: Language and Literature που υπηρετεί τους ίδιους παιδαγωγικούς στόχους με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει μεγαλύτερη ποικιλία κειμένων ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν και με τα χαρακτηριστικά μη μυθοπλαστικών κειμένων. Η επιλογή αυτή προσφέρεται μόνον στην αγγλική γλώσσα. 

Top...


Θεματική Ενότητα 2

ΓΛΩΣΣΑ Β (LANGUAGE B)

Το μάθημα Γλώσσα Β απευθύνεται σε μαθητές με διαφορετική μητρική γλώσσα από τη διδασκόμενη στο μάθημα αυτό και αποσκοπεί στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Περιλαμβάνει τη μελέτη της συγκεκριμένης γλώσσας, αλλά και της αντίστοιχης λογοτεχνίας και του πολιτισμού που συνδέονται μ’ αυτήν. Στόχος του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση τόσο της ίδιας της γλώσσας όσο και της κουλτούρας και της κοινωνίας των ομιλητών με τις οποίες συνδέεται.

Προσφέρονται πέντε επιλογές δεύτερης γλώσσας, ως Γλώσσα Β: 

  • αγγλικά 
  • γαλλικά 
  • γερμανικά 
  • ισπανικά
  • ιταλικά 

Για κάποιες από αυτές τις γλώσσες προσφέρεται επίσης η επιλογή ab initio, για όσους μαθητές θα επιλέξουν για πρώτη φορά την εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας. 

Top...


Θεματική Ενότητα 3

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ (HISTORY)

Οι μαθητές, τελειώνοντας το μάθημα της Ιστορίας, αποκτούν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για τα ιστορικά δεδομένα της Ευρώπης του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα (Παγκόσμιοι Πόλεμοι, Κράχ, ΕΣΣΔ, κ.ά.), καλλιεργώντας συνάμα ποικίλες μαθησιακές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα την ικανότητά τους να αναλύουν και να εξελίσσουν ένα εμπεριστατωμένο επιχείρημα, τόσο στον προφορικό  όσο και στον γραπτό λόγο.

Τελικός στόχος του μαθήματος είναι οι μαθητές να προσεγγίζουν τα γεγονότα από πολλές οπτικές γωνίες και να αναπτύξουν μια κριτική ματιά απέναντι στις ποικίλες ιστορικές πηγές.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS AND MANAGEMENT)

Το μάθημα Διοίκηση Επιχειρήσεων εξετάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και τον τρόπο που οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται από εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες και περιβάλλοντα. Το μάθημα αναπτύσσει την κατανόηση της θεωρίας των επιχειρήσεων, όπως και την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής επιχειρησιακών αρχών, πρακτικών και δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών οργανώσεων και δραστηριοτήτων, όπως και με το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Δίνεται έμφαση στην στρατηγική λήψης αποφάσεων και στις καθημερινές λειτουργίες του μάρκετινγκ, της παραγωγής, της διοίκησης ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ECONOMICS) 

Τα Οικονομικά είναι μία από τις σημαντικότερες και περισσότερο δυναμικές κοινωνικές επιστήμες και έχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Αντικείμενό τους αποτελεί η μελέτη: (α) των τρόπων με τους οποίους οι κοινωνίες κατανέμουν τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (β) της διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης και (γ) των κανόνων που διέπουν τη διανομή του εισοδήματος.Το πρόγραμμα του μαθήματος στο ΙΒ διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: μικροοικονομική, μακροοικονομική, θεωρία διεθνούς εμπορίου και θεωρία οικονομικής ανάπτυξης.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (PSYCHOLOGY)

Το μάθημα της Ψυχολογίας εστιάζει στη μελέτη βασικών θεωριών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των γνωστικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών, οι μαθητές εξοικειώνονται με όρους, έννοιες και ευρήματα διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και αναπτύσσουν την ικανότητα να συνδυάζουν και να εφαρμόζουν τη γνώση αυτή στην κατανόηση και αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η έμφαση δίνεται στη βιολογική προσέγγιση(μελέτη συμπεριφοράς, με έμφαση στη βιολογική σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος), στη γνωστική προσέγγιση(ανάλυση νοητικών διεργασιών όπως η αντίληψη, η μνήμη, η επεξεργασία πληροφοριών) και στην κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση (μελέτη και παρατήρηση συμπεριφορών σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες). 

Παράλληλα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κλάδο της Ψυχολογίας της Υγείας,  και τον κλάδο της Δυσλειτουργικής Συμπεριφοράς, ο οποίος μελετά τη διάγνωση, εξήγηση, ανάλυση και θεραπεία μη φυσιολογικών συμπεριφορών, όπως η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια και η νευρική ανορεξία. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (PHILOSOPHY)

Η φιλοσοφία διατυπώνει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη και τη φύση του κόσμου και των φαινομένων και επιχειρεί να απαντήσει σε ζητήματα σύνθετα και ιδιαιτέρως σημαντικά για την ανθρωπότητα. Εστιάζοντας σε αυτή τη σπείρα ερωτήσεων-απαντήσεων, το μάθημα της Φιλοσοφίας στο ΙΒ δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ανάπτυξη μιας σειράς διανοητικών δεξιοτήτων αλλά και πρακτικών στάσεων απέναντι στη γνώση και τη μάθηση. Ο κύριος διδακτικός στόχος είναι να μπορέσουν τα παιδιά να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους στη διατύπωση επιχειρημάτων και την ικανότητά τους στην έρευνα, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να σκέφτονται δημιουργικά και πρωτότυπα. Για την επιλογή του μαθήματος δεν χρειάζεται καμία απολύτως προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της φιλοσοφίας.

Top...


Θεματική Ενότητα 4

ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗ (PHYSICS)

Στόχος του μαθήματος Φυσική είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των υποψηφίων και της ικανότητας να ερμηνεύουν φυσικά φαινόμενα με τη βοήθεια των νόμων και των αρχών της Φυσικής. Παράλληλα με τη βοήθεια των εργαστηριακών ασκήσεων (60 ώρες στο Υψηλό και 40 ώρες στο Βασικό επίπεδο), οι μαθητές και μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται, να λειτουργούν ως ομάδα και να αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους πορεία.

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα μαθησιακά πεδία της Μηχανικής, του Ηλεκτρομαγνητισμού, της Κυματικής, της Θερμότητας και Θερμοδυναμικής, της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, στοιχείων της Ψηφιακής Τεχνολογίας και της Φυσικής περιβάλλοντος. Οι επιλογές καλύπτουν τα πεδία της Ειδικής και Γενικής σχετικότητας, της Αστροφυσικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, της Ιατρικής Φυσικής και της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. Από το σύνολο των επιλογών οι υποψήφιοι πρέπει να διδαχθούν τουλάχιστον δύο μαθησιακά πεδία. 

Οι επιμορφωτικές επισκέψεις που γίνονται σε ετήσια βάση στο CERN, στο μουσείο του Einstein στη Βέρνη και στο εργαστήριο ESRF στη Grenoble, δίνουν στους συμμετέχοντες  ερεθίσματα που συμβάλλουν στη δημιουργία κινήτρων απαραίτητων για τη συνέχεια των σπουδών τους. 

ΧΗΜΕΙΑ (CHEMISTRY)

Η Χημεία εξετάζει τη δομή, τις ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις της ύλης και εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές της Φυσικοχημείας, της Ανόργανης και της Οργανικής Χημείας. Για την εμπέδωση των βασικών αυτών αρχών χρησιμοποιούνται παραδείγματα από πολλούς τομείς της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας, όπως τα πολυμερή, η νανοτεχνολογία, το περιβάλλον, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, η ενέργεια και τα βιομόρια. Παράλληλα οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, ενισχύουν την κατανόηση της διδασκόμενης ύλης και βοηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού συσκευών και οργάνων, καθώς και καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων.  

Το Υψηλό επίπεδο (HL)  απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες ή τις επιστήμες υγείας, ενώ το Βασικό (SL) σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη και τις «ιδιοτροπίες» της: μηχανικοί με ειδίκευση σε ποικίλους τομείς, καλλιτέχνες, νομικοί που ασχολούνται με τις ευρεσιτεχνίες είναι μερικοί από τους κλάδους όπου μια στέρεα γνώση Χημείας αποτελεί σημαντικό εφόδιο. 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (BIOLOGY)

Η μελέτη των ζωντανών οργανισμών στο φυσικό τους περιβάλλον, επιτυγχάνεται, στο μάθημα της Βιολογίας ΙΒ, τόσο στο Υψηλό όσο και στο Βασικό επίπεδο. Και τα δύο επίπεδα προσφέρουν στον μαθητή τη δυνατότητα να καταλάβει πώς συλλέγεται, αξιοποιείται και διαδίδεται η επιστημονική πληροφορία έτσι ώστε να μετατραπεί σε επιστημονική γνώση. Στα εργαστήρια  διδάσκονται εργαστηριακές τεχνικές και η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων ώστε να οδηγήσουν  σε κάποιο λογικό συμπέρασμα. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος, σχολιάζεται συστηματικά ο αντίκτυπος  των ανακαλύψεων στο χώρο της βιολογίας και των εφαρμογών τους στην καθημερινή μας ζωή, από επιστημονική, ηθική και κοινωνική σκοπιά.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER SCIENCE)

Το μάθημα επιστήμη των υπολογιστών (Computer Science) προσφέρει στους μαθητές υψηλού επιπέδου προγραμματιστικές γνώσεις στη βιομηχανικής ισχύος γλώσσα προγραμματισμού Java, γλώσσα των εφαρμογών διαδικτύου, κινητών, εφαρμογών επιχειρήσεων. Οι μαθητές μαθαίνουν να επιμερίζουν μεγάλα προβλήματα σε  ισοδύναμα μικρότερα και να τα ταξινομούν προς επίλυση. Καλλιεργούν επίσης δεξιότητες στην κατασκευή διαγραμμάτων εξέλιξης επιχειρηματικών μελετών Gantt, Pert charts για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης του χρόνου και των ανθρώπινων πόρων. Αναπτύσσουν επίσης κριτήρια επιλογής και εγκατάστασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ορθολογικών συστημάτων υπολογιστών, δικτύωσης, λογισμικού.

Top...


Θεματική Ενότητα 5 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (MATHEMATICS)

Η 5η θεματική ενότητα συγκροτείται εξ ολοκλήρου από το μάθημα Μαθηματικά, που προσφέρεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

Τα Μαθηματικά Υψηλού επιπέδου (Mathematics HL) απευθύνονται σε μαθητές που σκοπεύουν να σπουδάσουν αντικείμενα στα οποία τα μαθηματικά έχουν μείζονα ρόλο.Το επίπεδο αυτό είναι εντατικό και η εκτενής ύλη του μελετά σε βάθος άλγεβρα, μιγαδικούς αριθμούς, διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, τριγωνομετρία, θεωρία διανυσμάτων, πιθανότητες και στατιστική. 

Στα Μαθηματικά Βασικού επιπέδου (SL) προσφέρονται δύο επιλογές. Η πρώτη (Mathematics SL) απευθύνεται σε μαθητές  που θα χρειαστούν τα μαθηματικά στην μελλοντική τους εργασία αλλά σε λιγότερο απαιτητικό επίπεδο ή με πιο φορμαλιστικό τρόπο. Το μάθημα αυτό ακολουθεί, γενικά, την ύλη του Υψηλού επιπέδου αλλά χωρίς το βάθος και τη λεπτομέρεια που απαιτεί η διδασκαλία της ύλης του. Η δεύτερη επιλογή, το Mathematical Studies, απευθύνεται σε όσους δεν έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και δεν θα τα χρειαστούν στις μελλοντικές σπουδές τους. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών μαθηματικών εννοιών με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές τους στην καθημερινότητα.

Top...


Θεματική Ενότητα 6

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (VISUAL ARTS) 

Το μάθημα Visual Arts ΙΒ συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σχεδιασμό κουστουμιών, γραφιστική, φωτογραφία κτλ. Το μάθημα δομείται με project  , των οποίων η θεματολογία ποικίλλει ανάλογα με τις προσωπικές ανησυχίες και ανάγκες κάθε μαθητή/τριας. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να  είναι έργο σε δύο ή σε τρεις διαστάσεις, να έχει τη μορφή βίντεο ή φωτογραφίας, αναλογικής ή ψηφιακής, ή να είναι μια μεγάλη εγκατάσταση σε χώρο. 

Η διεξαγωγή του μαθήματος με συνδιδασκαλία από τις καθηγήτριες του τμήματος art, μια επιλογή για την οποία ξεχωρίζει τοVisual arts της Σχολής Μωραΐτη, προσφέρει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να επωφεληθούν πολλαπλώς τόσο από την εξειδίκευση κάθε μιας όσο και από την ποικιλία των οπτικών και των ερεθισμάτων που προσφέρονται στο μάθημα.

Οι επισκέψεις σε μουσεία και οι διαλέξεις ιστορίας της τέχνης είναι πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο του μαθήματος, καθώς οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν έργα που να είναι προσωπικά, σχετικά με σύγχρονα κοινωνικά και καλλιτεχνικά θέματα, και να αντανακλούν γνώση και κατανόηση της ιστορίας της τέχνης καθώς και του έργου σύγχρονων καλλιτεχνών/σχεδιαστών/αρχιτεκτόνων. Οι τελικές εξετάσεις έχουν τη μορφή μιας έκθεσης που στήνουν τα παιδιά με τα έργα τους και μιας συνέντευξης μισής ώρας, στη διάρκεια της οποίας αναλύουν τη δουλειά τους και βαθμολογούνται από εξωτερικό εξεταστή. Η εσωτερική βαθμολογία (από τον διδάσκοντα), αφορά μια επιλογή από τις σελίδες των τετραδίων σχεδίασης που έχουν γίνει κατά τη διετία.

Το μάθημα προετοιμάζει τους μαθητές/τριες για σπουδές Αρχιτεκτονικής στο εξωτερικό, όπως και για οποιαδήποτε μαθητεία στον χώρο των τεχνών, δίνοντας στα παιδιά τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πανεπιστημιακά project. 

ΜΟΥΣΙΚΗ (MUSIC)

Το μάθημα Μουσική του ΙΒ εξετάζει και αναλύει μουσική από όλο τον κόσμο, έχοντας διεθνή προοπτική και ανθρωπολογική προσέγγιση. Στόχος του μαθήματος είναι (1) να καλλιεργήσει την εξοικείωση του μαθητή με τη μουσική όλων των ειδών και των περιοχών και (2) να αναπτύξει την  ικανότητά  του στην ανάλυση της μουσικής μέσω της επικέντρωσης σε δύο έργα, ενός από το κλασικό και ενός από το εθνικό ή popular ρεπερτόριο. Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται υποστηρίζουν την άμεση επαφή του μαθητή με τη μουσική, είτε με τη μορφή ακρόασης είτε με τη μορφή ανάγνωσης παρτιτούρας, τόσο μέσα στην τάξη όσο και εκτός αυτής. Έτσι, το μάθημα είναι κατάλληλο για όσους έκαναν μουσικές σπουδές τουλάχιστον δύο χρόνων και προϋποθέτει τόσο κάποια εμπειρία με όργανο της επιλογής του μαθητή όσο και βασικές γνώσεις θεωρίας της μουσικής. 

ΘΕΑΤΡΟ (THEATRE)

Το Θέατρο, ως μάθημα του ΙΒ, εστιάζει στην ποικιλία των θεατρικών παραδόσεων και πρακτικών απ’ όλο τον κόσμο. Οι μαθητές προσεγγίζουν γνωστικά όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη θεατρική πράξη, όπως την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, τη συγγραφή θεατρικού κειμένου, και εμπλέκονται ενεργά σε διαφόρων ειδών παραγωγές, που περιλαμβάνουν ακόμη και το ανέβασμα δικών τους έργων. Το να «κάνεις» θέατρο απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, αυστηρή πειθαρχία αλλά και ιδιαίτερα αναπτυγμένη αυτοσυνείδηση του σώματος και της φωνής -εν ολίγοις, μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα γεμάτο προκλήσεις μάθημα, που προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν όχι μόνο τον πλούσιο κόσμο του θεάτρου αλλά και πολλά για τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Top...


Extended Essay, CAS, Theory of knowledge

Στα δεκάξι τους τα παιδιά αναζητούν τον εαυτό τους, προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις προτιμήσεις τους, ανησυχούν για αποφάσεις που φαίνονται κρίσιμες για τη ζωή τους. Mε το TOK (Theory of Knowledge), το CAS (Creativity, Activity, Service) και το EE (Extended Essay), η παιδαγωγική του International Baccalaureate δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να σκεφτούν, να συζητήσουν και να επεξεργαστούν τα βαθιά και συνήθως πιεστικά ερωτήματα της ηλικίας τους και των προσωπικών τους προοπτικών με τρόπο βιωματικό και εφαρμόσιμο στην πραγματική τους ζωή και στο άμεσο μέλλον τους. TOK, CAS και ΕΕ βρίσκονται στο κέντρο του προγράμματος, γιατί χωρίς αυτά το ΙΒ δεν είναι ΙΒ.

Extended Essay

Το Εκτεταμένο Δοκίμιο αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση, εκ μέρους των μαθητών, ενός κεντρικού στοιχείου της ακαδημαϊκής ζωής: της έρευνας. Είναι μια εκτεταμένη εργασία προσωπικής έρευνας σε έναν τομέα ενδιαφέροντος σχετικό με κάποιο από τα μαθήματα που προσφέρει το Πρόγραμμα του ΙΒ (όχι πάντως απαραιτήτως ένα από τα μαθήματα που παρακολουθεί ο υποψήφιος). Η απαιτούμενη έκτασή της είναι περίπου 10 δακτυλογραφημένες σελίδες (4000 λέξεις). Η επιλογή του κατάλληλου θέματος για την ερευνητική αυτή εργασία είναι σημαντική, προκειμένου να εργαστεί ο μαθητής απρόσκοπτα και δημιουργικά. Ο μαθητής, πριν επιλέξει τον τίτλο του αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς του, χρειάζεται να συμβουλεύεται έναν καθηγητή του οποίου η ειδικότητα σχετίζεται στενά με το θέμα που διάλεξε. Η εργασία ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, που λήγει κατά το τέλος του πρώτου τετραμήνου του δεύτερου χρόνου σπουδών. Το Εκτεταμένο Δοκίμιο βαθμολογείται εξωτερικά, από εξεταστές του Οργανισμού του Διεθνούς Απολυτηρίου. 

CAS Creativity, Action, Service 

Εκτός από τα κατεξοχήν ακαδημαϊκά τους καθήκοντα, οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συντελούν στην περαιτέρω καλλιέργεια και τον εμπλουτισμό της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων τους. Αυτές ταξινομούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες: την καλλιτεχνική Δημιουργία, την Άθληση και το Κοινωφελές έργο. Ο μαθητής, με την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο CAS, πρέπει να έχει επιδείξει γόνιμη ενασχόληση και με τις τρεις κατηγορίες. 

Η Σχολή Μωραΐτη διοργανώνει σε μόνιμη βάση, και για όλες τις βαθμίδες του σχολείου, πληθώρα δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του CAS. 
Ο συντονιστής του CAS, το άτομο δηλαδή που εναρμονίζει αυτές τις δραστηριότητες με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Απολυτηρίου, βοηθάει κάθε μαθητή στην κατάρτιση ενός ατομικού προγράμματος δραστηριοτήτων που να αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντά του και επιβλέπει, σε όλη την πορεία της φοίτησης, την πρόοδο του μαθητή στις δραστηριότητες αυτές. 

Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge, TOK)

Η παρακολούθηση του μαθήματος Θεωρία της Γνώσης (ΤΟΚ) είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους του Διεθνούς Απολυτηρίου. Το μάθημα διδάσκεται δυο ώρες κάθε εβδομάδα και στόχος του είναι η σφαιρική προσέγγιση της γνώσης ως διαδικασίας, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το ΤΟΚ, ειδικότερα, επεξεργάζεται τα ερωτήματα: "τι είναι γνώση;", "πώς αξιολογείται και πώς νοηματοδοτείται η γνώση στον εκάστοτε πολιτισμό;", "με ποια κριτήρια μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι γνωρίζουμε κάποιο πεδίο στις διάφορες περιοχές της ανθρώπινης δημιουργικότητας και κατανόησης;". Το μάθημα είναι απαραιτήτως συμμετοχικό και εξελίσσει τις δεξιότητες της προφορικής και της γραπτής επικοινωνίας. Η επίδοση των παιδιών αξιολογείται με προφορική παρουσίαση και με γραπτό δοκίμιο. 

Top...