Ωράριο / Γραμματεία / Υπηρεσίες

Κεντρική Γραμματεία (αιτήσεις / εγγραφές / γενικές πληροφορίες )
Η κεντρική Γραμματεία του Σχολείου (κ. Όπη Θεοτόκη, τηλ.: 210- 6795000 εσωτ: 204, e-mail:admin@moraitis.edu.gr) λειτουργεί κάθε μέρα (Δευτ-Παρ) από τις 08.00 μέχρι τις 15.00.

Γραμματείες Τμημάτων (λειτουργούν κάθε μέρα από τις 08.00 μέχρι τις 15.00, εκτός του Νηπιαγωγείου που είναι μέχρι τις 14.30, τηλ.: 210-6795000)

Νηπιαγωγείο: κ. Μαρία Γιαννίκη, εσωτ: 123, e-mail: Nipiagogeio@moraitis.edu.gr


 

01.09.2017
Οι περιοχές που εξυπηρετούν τα σχολικά δρομολόγια του Σχολείου είναι οι...
Iatreio
19.09.2014
Εντός του Σχολείου, λειτουργεί ιατρείο, το οποίο στελεχώνεται σε καθημερινή...