ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο

Το Τμήμα Ψυχολογίας και Λόγου του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου στελεχώνεται από μια ψυχολόγο και δυο λογοπεδικούς που συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου. Η προσχολική ηλικία είναι μια ηλικία κατά την οποία η ανάπτυξη των παιδιών είναι ραγδαία και εδραιώνονται βασικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου ο ρόλος της ψυχολόγου και των λογοπεδικών περιλαμβάνει:

  • την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα συναισθηματικής και γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας.
  • Τη συστηματική παρακολούθηση των παιδιών στο χώρο του σχολείου με σκοπό την επισήμανση των γλωσσικών, κινητικών ή συναισθηματικών αναγκών τους.
  • τη στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διεύθυνση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η αλληλοενημέρωση για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • τη συμβουλευτική γονέων

Επιπλέον, επειδή η καλλιέργεια του λόγου και η έγκαιρη επισήμανση και αντιμετώπιση των γλωσσικών αναγκών των παιδιών έχουν θετική επίδραση στις σχολικές επιδόσεις τους  και στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη, οι λογοπεδικοί του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου πραγματοποιούν:

Εκτός από τα παραπάνω, το Τμήμα Ψυχολογίας και Λόγου του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου είναι υπεύθυνο για την υποδοχή των υποψήφιων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό και στην Α΄ και Β΄ τάξη του  Νηπιαγωγείου. Η διαδικασία υποδοχής περιλαμβάνει συνέντευξη με τους γονείς  και  εκτίμηση της γλωσσικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Συμβουλευτικής του Σχολείου πατήστε εδώ.