Αποτελέσματα IB 2010

Αποτελέσματα IB 2010

Τα φετινά αποτελέσματα του Σχολείου στις εξετάσεις του International Baccalaureate ήταν εξαιρετικά. Δύο μαθητές επέτυχαν  45 points (το μέγιστο) και 4 μαθητές 44 points. Ο μέσος όρος στα αποτελέσματα του ΙΒ του Σχολείου είναι 35 points (27 ο παγκόσμιος). Ειδικότερα 17 παιδιά συγκέντρωσαν τελικό βαθμό πάνω από 40 points, ενώ το 59% των βαθμών ανά μάθημα ήταν πάνω από 6 (στα 7) και όλοι οι μέσοι όροι των μαθημάτων ήταν πάνω από τον Παγκόσμιο Μέσο Όρο.