ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Το Tμήμα Συμβουλευτικής του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου στελεχώνεται από μία ψυχολόγο, μία λογοπεδικό και μία ειδική παιδαγωγό. Η ψυχολόγος συμμετέχει στην καθημερινή λειτουργία του Νηπιαγωγείου, μπαίνει σε όλες τις τάξεις και παρακολουθεί τα παιδιά, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε όσα εμφανίζουν δυσκολίες, είτε στο γνωστικό επίπεδο, είτε στο κοινωνικό/συναισθηματικό. Επίσης, έχει ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με τους γονείς, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η ειδική παιδαγωγός συμμετέχει στο ημερήσιο πρόγραμμα των τάξεων ως αντικειμενική παρατηρήτρια και συμβουλεύει τις δασκάλες στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Στόχος είναι τόσο η εξέλιξη κάθε παιδιού χωριστά, όσο και η ανάπτυξη και η βελτίωση της δυναμικής της ομάδας κάθε τάξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και στην πρόληψη και διαχείριση τυχόν επιθετικής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος του σχολείου κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Κάθε χρόνο η ψυχολόγος και η ειδική παιδαγωγός πραγματοποιούν από κοινού τις συνεντεύξεις των υποψήφιων μαθητών και μαθητριών και των γονέων τους για τον Παιδικό Σταθμό και την Α΄ και Β΄ τάξη του  Νηπιαγωγείου. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν σκοπό την καλύτερη γνωριμία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους και την πρώιμη αξιολόγηση τυχόν δυσκολιών, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η λογοπεδικός παρακολουθεί τα παιδιά και με κατάλληλες παρεμβάσεις, τα βοηθά στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου πάντα σε συνεργασία με τους γονείς. Τα παιδιά της Β΄ τάξης του Νηπιαγωγείου λαμβάνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα για την αναγνωστική ετοιμότητα και τη γραφή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Τέλος, οι δασκάλες κάθε τάξης και κάθε ειδικότητας μαζί με τη διευθύντρια, τη λογοπεδικό, την ψυχολόγο και την ειδική παιδαγωγό, συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και συζητούν την ανάπτυξη κάθε παιδιού, απαρτίζοντας, έτσι, μια άρτια διεπιστημονική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Συμβουλευτικής του Σχολείου πατήστε εδώ.