ΤΕDx Μοraitis School

tedx_moraitisschool

Με πρωτοβουλία της μαθήτριας του ΙΒ2, Βασιλικής Πουλά, και τη συνεργασία όλης της μαθητικής κοινότητας, το Σχολείο διοργάνωσε το πρώτο TEDx MoraitisSchool, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, στο Θέατρο του Σχολείου μας.

Κεντρικό θέμα της διοργάνωσης ήταν η έννοια της ταυτότητας (identity) και οι ομιλίες συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα, με κάποιον από τους άξονες του πολυδιάστατου αυτού ζητήματος.

Οι 16 ομιλητές, άνθρωποι με βαθιά γνώση και από διαφορετικό υπόβαθρο, ανέλυσαν το θέμα, με σφαιρικό και συγχρόνως ουσιαστικό τρόπο, αφήνοντας στο πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη των ιδεών. Απώτερος σκοπός του TEDx MoraitisSchool ήταν το κοινό να αποχωρήσει έχοντας συναντηθεί με ποικίλες προοπτικές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αφορμή για προσωπική ανάπτυξη και συμβολή στην κοινότητα. Με το να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν με ανθρώπους που επιθυμούν να τους ακούσουν, δημιουργείται μια πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου.