Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018 - 2019

Vraveio

Η Σχολή Μωραΐτη ανακοινώνει ότι, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών του Σχολείου, θα προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-2019, 10 πλήρεις υποτροφίες:

 • 5 για την Α' Γυμνασίου
 • 3 για την Α' Λυκείου
 • 2 για το Pre-IB Α' Λυκείου

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Άριστη επίδοση
 • Άριστη διαγωγή

Οι υποτροφίες είναι πλήρεις (δίδακτρα και μεταφορικά) και ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση του μαθητή ή της μαθήτριας.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη γραμματεία του Σχολείου (Τηλ.: 210-6795000, κ. Όπη Θεοτόκη) ως τις 28 Φεβρουαρίου.


Πληροφορίες για τη διαδικασία:

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν το Σάββατο 10 Μαρτίου σε Ελληνικά, Μαθηματικά και Γενικές γνώσεις/δεξιότητες. Με βάση τα αποτελέσματα, οι δεκαπέντε (15) πρώτοι/ες μαθητές/τριες θα κληθούν και την επόμενη ημέρα (Κυριακή 11 Μαρτίου) για να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας που περιλαμβάνει: για το Γυμνάσιο μάθημα μέσα σε τάξη και προσωπικές συνεντεύξεις, και για το Λύκειο διαγνωστική αξιολόγηση και προσωπικές συνεντεύξεις. Εξεταστέα είναι η ύλη της τάξης στην οποία φοιτούν τα παιδιά και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Εκτός από τις γνώσεις θα συνεκτιμηθούν και άλλες πλευρές της προσωπικότητας των παιδιών.

Η τελική επιλογή των υποτρόφων προκύπτει από συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υποψήφιοι Α΄ Γυμνασίου

 • 1 μικρή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 • Αναλυτική βαθμολογία ε’ δημοτικού
 • Έλεγχος α’ τριμήνου στ’ δημοτικού

Υποψήφιοι Α’ Λυκείου

 • 1 μικρή φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου)
 • Αναλυτική βαθμολογία α’ & β’ γυμνασίου
 • Έλεγχος α’ τετραμήνου γ’ γυμνασίου