Εξετάσεις για το ÖSD/Goethe B1

OSD

Οι εξετάσεις για το ÖSD/Goethe Β1 (περίοδος Μαρτίου) θα γίνουν από 3 έως 4 Μαρτίου 2018.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να καταθέσουν στο Σχολείο την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.  Γι' αυτό σας παρακαλούμε να στείλετε, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, στο Τμήμα Γερμανικών τα εξής:

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή του διαβατηρίου του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα ταυτότητα ή διαβατήριο, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση ενός «Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας» από τον Δήμο σας (και να μας στείλετε φωτοτυπία του).
  • 140 Ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

45 Ευρώ ανά ενότητα (σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν δώσει τη συνολική εξέταση, αλλά μόνο κάποιες από τις ενότητες)

Παρακαλούμε να στείλετε το ακριβές ποσό.

  • Το Δελτίο Εξετάσεων, που θα δοθεί στους/στις υποψήφιους/ιες, συμπληρωμένο με λατινικούς χαρακτήρες (τα στοιχεία όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Σχολείο και τα παιδιά θα παραλάβουν 2 εβδομάδες πριν, από τις καθηγήτριές τους, την «Ταυτότητα Διαγωνιζομένου», με την ακριβή ημέρα και ώρα της γραπτής και/ή της προφορικής εξέτασης.

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό των Εξετάσεων:

  • Σε περίπτωση αποτυχίας σε ολόκληρη την εξέταση ή σε κάποια από τις ενότητες υπάρχει δυνατότητα επανάληψής της κατά την περίοδο Ιουνίου 2018 ή και αργότερα.
  • Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται ούτε μεταφέρονται σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
  • Οι υποψήφιοι/ες θα παραλάβουν την απόδειξη πληρωμής την ημέρα της εξέτασης.

Θα μπορείτε να μάθετε τα αποτελέσματα στις 2 Απριλίου 2018 από τη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικών ή online στην ιστοσελίδα www.osd.gr συμπληρώνοντας στα πεδία αναζήτησης αποτελεσμάτων τον κωδικό εξεταζόμενου και τον ΑΜΚΑ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Γερμανικού Τμήματος κ. Χριστίνα Ρούτνερ.